|
เขียนโดย admin

ติดต่อโครงการฯ

วัน เวลา และสถานที่เรียน

วัน เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องศิลปชีพ ชั้น 4 
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อได้ที่

0-2310-8483-89 ต่อ 140
0-2310-8492
09-4491-5465
06-3624-5159

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.